Gusto mo mag-save at invest?

Paano nga ba mag-TIPid?

Tandaan natin, na ang maliit na Tipid, ay maaring malaking Tipid!

Maliit na Tipid = Malaking Tipid

Kaya mo bang mag-

Tipid ng ₱ 33 sa isang araw?
Ipunin ₱ 1,000 buwan-buwan
Palaguin ng 12-18% taon-taon. Mag-
Saya ka dahil ito ay magiging

  • ₱ 1M – ₱ 2.3M makalipas ng 20 taon, o
  • ₱ 3.5M – ₱14M makalipas ng 30 taon, o
  • ₱ 12M – ₱ 86M makalipas ng 40 taon.

Simple lang ang personal finance

Register lang para makuha ang FREE T.I.P.S. eBook!

Your nickname
Your current location
Optional. Your name in Facebook
Optional. Person who invited You or FB Page where you found the invite.
Optional. Leave blank if you are not an IMG member

We will keep your details private.